Tập huấn các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh

Tin nổi bật 24/11/2018 - 16:28:18
Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân có cái nhìn tổng thể, nắm bắt được nội dung quan trọng của các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng. Trong các ngày từ 21 đến 23/11/2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức các khóa Tập huấn quy chuẩn tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng và Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý giám sát, cập nhật số liệu về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng và Kỹ năng thiết kế, giám sát công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận theo QCVN 10:2014/BXD tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung của các khóa tập huấn bao gồm:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6160:1996 về phòng cháy chữa cháy - nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giám sát, cập nhật số liệu về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng; Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2014/BXD về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan; các nội dung hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các công trình xây dựng.

2311a

Khóa tập huấn tại TP. Đà Nẵng

2311b

Khóa tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh

Tại các khóa tập huấn, học viên còn được tham gia thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát; các kỹ năng thiết kế các công trình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời; các công trình đáp ứng nhu cầu sử dụng của người khuyết tật vv...

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, các khóa Tập huấn trên sẽ tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh trên cả nước./.

Theo amc.edu.vn