Hội nghị tập huấn “Sử dụng phần mềm quản lý giám sát, cập nhật số liệu về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng và kỹ năng thiết kế, giám sát công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận theo QCVN 10:2014/BXD”

Tin nổi bật 30/11/2018 - 16:21:14
Sau khi tổ chức thành công tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/11/2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn “Sử dụng phần mềm quản lý giám sát, cập nhật số liệu về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng và kỹ năng thiết kế, giám sát công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận theo QCVN 10:2014/BXD” (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng) tại Hà Nội.

Sau khi tổ chức thành công tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/11/2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn “Sử dụng phần mềm quản lý giám sát, cập nhật số liệu về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng và kỹ năng thiết kế, giám sát công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận theo QCVN 10:2014/BXD” (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng) tại Hà Nội.

2911a

Toàn cảnh khóa tập huấn

Tham dự Hội nghị tập huấn là cán bộ thuộc các cơ quan chuyên môn về xây dựng có chức năng thẩm định, thẩm tra thiết kế, giám sát, giám định chất lượng công trình xây dựng; chủ đầu tư; các tổ chức, hiệp hội, hội người khuyết tật tham gia giám sát; các doanh nghiệp và cá nhân hành nghề trong hoạt động xây dựng.

Tham dự Hội nghị tập huấn, các đại biểu sẽ được giảng viên giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật trong thẩm định, cấp phép, kiểm tra, giám sát, thiết kế xây dựng bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng;các nội dung hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để người khuyết tật sử dụng các công trình xây dựng;các tiêu chuẩn, kỹ thuật thiết kế cho người khuyết tật vận động, khuyết tật nghe, nhìn: Thiết kế các công trình là trụ sở làm việc, nhà ga, bến tàu, bến xe; cơ sở khám chữa bệnh; công trình văn hóa, thể dục, thể thao; nhà chung cư; cơ sở giáo dục; giới thiệu chung về kiến trúc phần mềm; Modul quản lý công trình xây dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng; Modul quản lý văn bản.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được tham gia thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát; các kỹ năng và kinh nghiệm thiết kế công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng; sử dụng được phần mềm để quản lý số liệu về công trình xây dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng./.

Theo amc.edu.vn