BỘ XÂY DỰNG
(MINISTRY OF CONSTRUCTION)

Địa chỉ

37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại

(024) 39760271

Fax

(024) 39762153

Email

vanphong@moc.gov.vn

Trang chủ

http://www.moc.gov.vn/

VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
(THE DEPARTMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT)

Địa chỉ

37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại

(024) 39760271

Fax

(024) 39780676

Email

khcn@moc.gov.vn

Trang chủ

http://khcnmt.xaydung.gov.vn

VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA
(VIETNAM INSTITUTE OF ARCHITECTURE)

Địa chỉ

389 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại

(024) 37674881

Fax

(024) 37674880

Email

vienktqg@gmail.com

Trang chủ

http://vienkientrucquocgia.gov.vn