Thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2019, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 14, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong "thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật". Ủy ban đã biểu quyết thông qua dự thảo kết luận phiên giải trình.

Tin nổi bật 12/08/2019 - 16:06:29

Ngày 28/5, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lớp tập huấn “Quy chuẩn tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận và sử dụng”.

Tin nổi bật 29/06/2019 - 11:08:40

Sau khi tổ chức thành công tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/11/2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn “Sử dụng phần mềm quản lý giám sát, cập nhật số liệu về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng và kỹ năng thiết kế, giám sát công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận theo QCVN 10:2014/BXD” (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng) tại Hà Nội.

Tin nổi bật 30/11/2018 - 16:21:14

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân có cái nhìn tổng thể, nắm bắt được nội dung quan trọng của các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng. Trong các ngày từ 21 đến 23/11/2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức các khóa Tập huấn quy chuẩn tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng và Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý giám sát, cập nhật số liệu về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng và Kỹ năng thiết kế, giám sát công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận theo QCVN 10:2014/BXD tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Tin nổi bật 24/11/2018 - 16:28:18

Sáng ngày 13/7/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật đã dự và chỉ đạo Hội nghị. Tới dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, ông Đoàn Hữu Bảy, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã – Văn phòng Chính phủ… Tham dự Hội nghị còn có đại diện các cơ quan hữu quan, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia cùng các đồng chí đại diện cho các thành viên trực thuộc UBQG.

Tin nổi bật 13/08/2018 - 15:57:40

Báo Xây dựng phối hợp cùng Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập tổ chức Hội thảo “Công trình xây dựng đối với người khuyết tật”.

Tin nổi bật 02/06/2018 - 17:43:43