Quảng Trị: Tập huấn “Quy chuẩn tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận và sử dụng”

Tin nổi bật 29/06/2019 - 11:08:40
Ngày 28/5, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lớp tập huấn “Quy chuẩn tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận và sử dụng”.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Đối tượng tham gia lớp tập huấn bao gồm: Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, đơn vị thiết kế, chủ đầu tư và giám sát công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lớp tập huấn được triển khai thuộc dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” tại địa bàn tỉnh Quảng Trị do cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC).

Lớp tập huấn nhằm mục đích cải thiện việc tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng của người khuyết tật cũng như nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực xây dựng tỉnh Quảng Trị về các tiêu chuẩn quy chuẩn gồm các nội dung: Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật sử dụng; Thực trạng và các công trình xây dựng đáp ứng quy chuẩn để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Khái niệm về các chính sách liên quan đến người khuyết tật trong việc tiếp cận các công trình xây dựng; Giám sát các bên liên quan đến các công trình xây dựng để đảm bảo sự tiếp cận của người khuyết tật...

Theo baoxaydung.com.vn