Ngày ban hành: 29/01/2018 Hiệu lực: 16/03/2018 Ngày hết hạn: Chưa rõ

Loại văn bản: Thông tư

Tên văn bản Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật
Tình trạng Còn hiệu lực
Ký hiệu 03/2018/TT-BGDĐT
Loại văn bản Thông tư
Mô tả quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 29/01/2018
Ngày công bố Chưa rõ
Hiệu lực 16/03/2018
Ngày hết hạn Chưa rõ
Đính kèm VanBanGoc_TT 03-2018 ngay 29 01 2018 quy-dinh-ve-giao-duc-hoa-nhap-doi-voi-nguoi-khuyet-tat.pdf