Ngày ban hành: Hiệu lực: 19/11/2018 Ngày hết hạn: Chưa rõ

Loại văn bản: Quy chuẩn

Tên văn bản Tài liệu kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCVN 10:2014/BXD
Tình trạng Còn hiệu lực
Ký hiệu TLKT-QCVN 10:2014/BXD
Loại văn bản Quy chuẩn
Mô tả
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành Chưa rõ
Ngày công bố Chưa rõ
Hiệu lực 19/11/2018
Ngày hết hạn Chưa rõ
Đính kèm TaiLieuKiemTra-GiamSat.pdf