Ngày ban hành: Hiệu lực: 01/07/2015 Ngày hết hạn: Chưa rõ

Loại văn bản: Quy chuẩn

Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn thiết kế các loại công trình đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng
Tình trạng Còn hiệu lực
Ký hiệu HDTK
Loại văn bản Quy chuẩn
Mô tả
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành Chưa rõ
Ngày công bố Chưa rõ
Hiệu lực 01/07/2015
Ngày hết hạn Chưa rõ
Đính kèm HuongDanTK.pdf