Ngày ban hành: 29/12/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Ngày hết hạn: Chưa rõ

Loại văn bản: Thông tư

Tên văn bản Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
Tình trạng Còn hiệu lực
Ký hiệu 21/2014/TT-BXD
Loại văn bản Thông tư
Mô tả
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 29/12/2014
Ngày công bố 29/12/2014
Hiệu lực 01/07/2015
Ngày hết hạn Chưa rõ
Đính kèm BXD_21-2014-TT-BXD_29122014.signed.pdf