Ngày ban hành: 05/08/2012 Hiệu lực: 05/08/2012 Ngày hết hạn: Chưa rõ

Loại văn bản: Quyết định

Tên văn bản Quyết định Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
Tình trạng Còn hiệu lực
Ký hiệu 1019/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Mô tả
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính Phủ
Ngày ban hành 05/08/2012
Ngày công bố 05/08/2012
Hiệu lực 05/08/2012
Ngày hết hạn Chưa rõ
Đính kèm 1019-qd-ttg.pdf