Ngày ban hành: 09/02/2018 Hiệu lực: 09/02/2018 Ngày hết hạn: Chưa rõ

Loại văn bản: Quyết định

Tên văn bản Quyết định Phê duyệt đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng
Tình trạng Còn hiệu lực
Ký hiệu 198/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Mô tả
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 09/02/2018
Ngày công bố 09/02/2018
Hiệu lực 09/02/2018
Ngày hết hạn Chưa rõ
Đính kèm 198.signed.pdf