Ngày ban hành: 29/12/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Ngày hết hạn: Chưa rõ

Loại văn bản: Quy chuẩn

Tên văn bản Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
Tình trạng Còn hiệu lực
Ký hiệu QCVN 10:2014/BXD
Loại văn bản Quy chuẩn
Mô tả
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Ngày ban hành 29/12/2014
Ngày công bố Chưa rõ
Hiệu lực 01/07/2015
Ngày hết hạn Chưa rõ
Đính kèm QCVN-10-2014-BXD.pdf