Ngày ban hành: 01/01/2002 Hiệu lực: 01/01/2002 Ngày hết hạn: Chưa rõ

Loại văn bản: Tiêu chuẩn

Tên văn bản Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 265:2002
Tình trạng Còn hiệu lực
Ký hiệu TCXDVN 265:2002
Loại văn bản Tiêu chuẩn
Mô tả Đường và hè phố - nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 01/01/2002
Ngày công bố Chưa rõ
Hiệu lực 01/01/2002
Ngày hết hạn Chưa rõ
Đính kèm TCXDVN 265-2002.pdf