Thông tin chung
Tên công trình Công trình Nhà văn hóa phường Quan Hoa
Loại công trình Công trình văn hóa, thể dục thể thao
Địa chỉ
Tỉnh/Thành phố Hà Nội
Quận/Huyện Quận Cầu Giấy
Ngày đăng 05-08-2018
Mô tả Hình ảnh cải tạo Công trình Nhà văn hóa phường Quan Hoa, phố Dương Quảng Hàm để đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng (Phần đường dốc)
Tình trạng Đã đưa vào hoạt động
Đánh giá khả năng tiếp cận Người khuyết tật có thể tiếp cận

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

lối lên xuống lối lên xuống
lối lên xuống lối lên xuống
khu vệ sinh khu vệ sinh
khu vệ sinh khu vệ sinh

BÌNH LUẬN